Referat af generalforsamlingen 2020

21/12/2020

Generalforsamlingen blev for første gang holdt dels virtuelt, dels som en non-alkoholic event. Der deltog en fuldtallig bestyrelse, samt cirka 10 medlemmer.

Referat og dagsorden var:

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår valg af Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Pia Andersen, Sydbank,
  2.  Michal Nielsen, Danmarks Nationalbank,
  3. Jesper Bargmann, Nordea
  4. Jørn ”Luffe” Sodborg, Jyske Bank.
  5. Alle er villige til genvalg for en to årig periode.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Niels Koll ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Mortensen, DFBF for en et årig periode. Ib Loftager Jensen, Sydbank er villig til genvalg, ligeledes for en et årig periode som revisor suppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent –  Bestyrelsen foreslår uændret 1.250,00 pr. person
 8. Eventuelt

Efter præsident J. Bargmann bød velkommen, blev Erling Schiøtz enstemmigt valgt som dirigent. Erling konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet via mail fra 23. september og igen fra 06. november.

Præsidentens beretning var kort og præcis, hvor det blandt andet blev nævnt, vi har afholdt første virtuelle kursus nogensinde, samt et stort optag af ELAC licenser i regionen.

Kasserer Poul Erik Christensen fremlagde regnskab, der viste et overskud på 116.000 kroner og en balance på 2.957.457,08. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag hvorfor dirigenten med sikker hånd gik til punkt 5.

Alle de på valg værende bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt for en ny to-årig periode.

Punkt 6 bød heller ikke på spænding eller uventede overraskelser, og generalforsamling fulgte bestyrelsens anbefalinger enstemmigt.

Punkt 7 og 8 blev hurtigt gennemgået, og derefter takkede dirigenten for god ro og orden under den 20 minutter lange generalforsamling.

Silkeborg den 25.11.2020

LATEST EVENTS

03/10/2024
International Event

62nd ACI World Congress and 47th ICA Conference

The 62nd ACI World Congress and 47th ICA Conference will be held in Aqaba, Jordan from 3-5 October 2024.

The event will be jointly organized by the ACI FMA, The Interarab Cambist Association (ICA), and the ACI Jordan and is expected to attract many delegates from around the world. The Congress and Conference will feature a series of insightful debates on topics that are strategic to the future of the Financial Markets industry.

Stay tuned as more updates on the event will follow shortly!

https://acifma.com/events/62nd-aci-world-congress-and-47th-ica-conference

Read more
22/05/2024
Domestic Event

Young Network – May 2024

Read more
16/05/2024
Domestic Event

Senior Management Forum 2024

Read more
09/11/2023
Domestic Event

Save the date – ACI Danmark Annual Assembly 2023

Please Save the Date and join us on this  occasion.

Read more
21/09/2023
International Event

61st ACI World Congress

Join ACI FMA in Singapore!

Don’t miss out on this great opportunity and join the ACI FMA community in Singapore!

18 – 20 September 2023

ACI FMA Management Board Meeting, ACI FMA Committees and Working Groups Meeting, ACI FMA Regional Meetings and ACI FMA Council Meeting

21- 22 September 2023

61st ACI World Congress 2023.

Find more information at ACIFMA

Read more
16/06/2022
Domestic Event

Senior Management Forum 2022

SAVE THE DAY

The programme will be published as soon as possible.

Read more
18/05/2022
International Event

ACI FMA Spring meetings

ACI FMA is pleased to inform that the ACI FMA Spring and Council meetings are taking place in Lisbon, Portugal. The meetings are planned to occur from the 18th to the 20th of May.

Please Save the Date and stay tuned. Further details on the agenda will follow closer to the date of the event.

Read more
02/11/2021
Domestic Event

Referat af generalforsamling 2021

Dagsorden i henhold til vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Præsidentens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag.
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen sender indkomne forslag til medlemmer via bankernes kontaktperson senest 5 dage før afholdelsen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Poul Erik Christensen, SparNord og Rene Simonsen, ICAP. Begge er villige til genvalg for en toårig periode.
  2. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder efter eget ønske:
   Jesper Rohde, Nykredit og Troels Estrup, Danske Bank.
  3. Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Anne-Mette Habæk Bright, Nykredit og Thomas Djernis, Danske Bank, begge for en toårig periode.
 6. Valg af revisor og suppleant
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Mortensen og Ib Loftager Jensen for en etårig periode
 7. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.250,00
 8. Eventuelt

Referat:
Generalforsamlingen havde samlet godt 100 medlemmer.

Alle punkterne på dagsordenen blev enstemmigt vedtaget med applaus. Som sædvanlig godt og myndigt ledet af dirigent Erling Schiøtz.

Efter generalforsamlingen var der foredrag med Peter Viggo fra Forsvarsakademiet. Stærkt indlæg hvor den geopolitiske situation blev gennemgået.

Efterfølgende stand-up dinner som forløb godt, hvor deltagerne havde en hyggelig aften.

Silkeborg den 04.11.2021
Jørn ”Luffe” Sodborg, sekretær ACI Forex Danmark

Read more
02/11/2021
Domestic Event

Indkaldelse til generalforsamling 2021

ACI Forex Danmark indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 2. november 2021 kl. 17.00 på Hotel Villa Copenhagen.

Traditionen tro byder vi, udover den formelle dagsorden, på et fagligt indslag og ikke mindst networking og socialt samvær i uformelle omgivelser

Program:
17.00: Ankomst m. øl, vand og snacks
17.45: Ordinær generalforsamling
18.30: Fagligt indslag v/Peter Viggo Jakobsen
19.30: Cocktails og ’’mingle dinner’’

Tilmelding til din ACI kontaktperson. Pris for arrangementet er kr. 500 per person, som opkræves hos medlemsbanken.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ACI Forex Danmark

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Præsidentens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen sender indkomne forslag til medlemmer via bankernes kontaktperson senest 5 dage før afholdelsen.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
   • Poul Erik Christensen, SparNord og Rene Simonsen, ICAP. Begge er villige til genvalg for en to-årig periode
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder efter eget ønske:
   • Jesper Rohde, Nykredit og Troels Estrup, Danske Bank. Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Anne-Mette Habæk Bright, Nykredit og Thomas Djernis, Danske Bank, begge for en to-årig periode.
 6. Valg af revisor og suppleant
  • Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Mortensen og Ib Loftager Jensen for en etårig periode
 7. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 1.250,00
 8. Eventuelt
Read more
21/12/2020
Domestic Event

Referat af generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen blev for første gang holdt dels virtuelt, dels som en non-alkoholic event. Der deltog en fuldtallig bestyrelse, samt cirka 10 medlemmer.

Referat og dagsorden var:

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår valg af Erling Schiøtz
 2. Præsidenten aflægger beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Pia Andersen, Sydbank,
  2.  Michal Nielsen, Danmarks Nationalbank,
  3. Jesper Bargmann, Nordea
  4. Jørn ”Luffe” Sodborg, Jyske Bank.
  5. Alle er villige til genvalg for en to årig periode.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Niels Koll ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jesper Mortensen, DFBF for en et årig periode. Ib Loftager Jensen, Sydbank er villig til genvalg, ligeledes for en et årig periode som revisor suppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent –  Bestyrelsen foreslår uændret 1.250,00 pr. person
 8. Eventuelt

Efter præsident J. Bargmann bød velkommen, blev Erling Schiøtz enstemmigt valgt som dirigent. Erling konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet via mail fra 23. september og igen fra 06. november.

Præsidentens beretning var kort og præcis, hvor det blandt andet blev nævnt, vi har afholdt første virtuelle kursus nogensinde, samt et stort optag af ELAC licenser i regionen.

Kasserer Poul Erik Christensen fremlagde regnskab, der viste et overskud på 116.000 kroner og en balance på 2.957.457,08. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag hvorfor dirigenten med sikker hånd gik til punkt 5.

Alle de på valg værende bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt genvalgt for en ny to-årig periode.

Punkt 6 bød heller ikke på spænding eller uventede overraskelser, og generalforsamling fulgte bestyrelsens anbefalinger enstemmigt.

Punkt 7 og 8 blev hurtigt gennemgået, og derefter takkede dirigenten for god ro og orden under den 20 minutter lange generalforsamling.

Silkeborg den 25.11.2020

Read more
Sidebar

DOMESTIC EVENTS

Young Network – May 2024

Read more

Senior Management Forum 2024

Read more

Save the date – ACI Danmark Annual Assembly 2023

Please Save the Date and join us on this  occasion.

Read more